This project is read-only.

Program "NetBinder"

Project Description
Net Binder for binding network services.

PL: Network Binder to mała aplikacja pozwalająca zbierać informacje na temat dostępności i czasu oczekiwania na odpowiedź dowolnego serwera sieci Internet. Tym sposobem można również ustalić okres w którym nie posiada się dostępu do sieci Internet. Program sam za pomocą żądań ICMP ustala dostępność serwera. W ustawieniach do dyspozycji mamy adres IP do jakiego ma wysyłać żądania aplikacja, oraz odstęp czasowy w ms. Za pomocą aplikacji można również dzienny up time serwera, ustawiając jego IP, zakładając nie awaryjność połączenia z siecią Internet.
EN: ---

PL: Wymagania systemowe znajdują się na zakładce dokumentacja.
EN: System Requirements is in Documentation tab.

Last edited Dec 31, 2011 at 1:10 AM by mklemarczyk, version 3